Nẫu ơi!

minh hoạ: Thanh Tiên

minh hoạ: Thanh Tiên

        Một ngày duyên gặp em Tuy Hòa

Nghe biển chan chan ta với gió

U hoài lên rêu hời tháp cổ

Chân lạc ghềnh cho đá so đo

Một ngày chợt ngoan đạo Phú Yên

Amen xin nước thánh đầm huyền

Mê man uống giọng cười rất nẫu

Chẳng nhớ xanh vàng hoa cỏ đâu

Qua núi qua cầu anh đến đây

Thả hồn nắng chạm hạt mưa hiền

Em phố vẫn quê tô cơm quán

Để ta Tuy Hòa... nhớ Phú Yên

Một ngày vừa chạm môi Tuy Hòa

Mặt trời còn giấu vệt hoan ca

Vội rời xứ nẫu ai buồn vậy

Ai về, ai để áo lại đây!?


Tác giả bài viết: Ngọc Hùng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 87