Nắng mưa

Thiên thời nhiều nắng hơn mưa
Nếu san mưa nắng cho vừa bằng nhau
Nước dâng lút mặt địa cầu
Lấy đâu đất ở, lấy đâu ruộng trồng?

Tác giả bài viết: Trần Công Tùng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 89