Mỹ Tho thương nhớ

Lâu quá chưa về ghé Mỹ Tho
Ngẩn ngơ áo trắng tuổi học trò
Nhớ tuổi sinh viên vừa chớm mất
Mái trường hôm ấy đọng lời thơ
 
Qua chợ Thạnh Trị lòng tơ vương
Dòng sông Bảo Định vẽ đôi đường
Sóng gợn đưa thuyền xuôi gấp gấp
Dáng nhỏ chiều hôm thấy thương thương...
 
Vườn hoa Lạc Hồng ai dạo bước?
Gió gọi tình cờ trước tơ duyên
Cho nhắn nhủ thầm lời hoa cỏ
Muốn ngỏ gì đây? Mắt nhu huyền...
 
Lâu lắm rồi... Mỹ Tho bỏ lại...
Dòng sông Tiền chở nặng phù sa
Về Giếng Nước ngược dòng thương nhớ
Đến bao giờ quên kỉ niệm xa
 
Cho ngân nga, đậm đà thơ nhạc
Khúc ân tình xin khắc vào tim
Ngày nào đó về đây tìm lại
Bốn năm trời... Tuổi đẹp sinh viên...

Tác giả bài viết: Giang Tử Minh

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 95