Một thoáng sông Tiền

Theo em đi dọc sông Tiền
Say tình sông nước hay duyên em nồng...
Sông Tiền sóng nước mênh mông
Cũng như tôi đó nỗi lòng...xôn xao
 
Trời kia sao cứ xanh cao
Tiếng quê ai hát dạt dào vấn vương...
Miệt vườn một nắng hai sương
Bỗng đâu nhơ nhớ thương thương sông Tiền....
 
Có còn duyên phận phận duyên
Để mình gặp lại sông Tiền người ơi ??..
Như cơn gió chướng rối bời
Sông Tiền một thoáng trong tôi...cồn cào

Tác giả bài viết: Quang Nguyễn

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 85