Một đóa quê hương

minh họa: Lê Hồng Thái

minh họa: Lê Hồng Thái

Về phương Nam
Nghe tiếng ngựa phi xanh đồng cỏ
Vọng về trong tiếng gió
Bóng tiền nhân
Cúi lạy đất trời
Ba trăm năm có lẻ
Hồn người còn xanh một thuở khẩn hoang
Về để nghe trái tim đỏ nhịp phù sa
Nghe vết chiều nghiêng trên con sóng bạc
Về để nghe mùa ca dao
Đồng bằng ơi
Ai còn đợi ai
Ai xuống xề
Ai gõ xanh nhịp song lang
Và hát
Phương Nam mềm như dải lụa trong trăng!
Người về qua đây
Xin cúi đầu tạ ơn tiền nhân
Tạ ơn hồn nước
Tạ ơn những điều được mất
Một phương Nam trầm lắng giữa đồng bằng rất thật
Ta nghe dậy mùi đất
Ta nghe dậy mùi rạ rơm
Mùi khói đốt đồng rưng cay khóe mắt
Phương Nam ơi cánh cò trắng bay vào trong câu hát
Đọng trên áo người
Thơm một đóa quê hương!

Tác giả bài viết: Quỳnh Nga

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 98