Luận về tình yêu

Tặng Vũ Tuấn, nhà thơ chuyên viết thơ tình
Tình yêu không rợ, không dây
Mà luôn ràng buộc hương này hoa kia
Tình yêu không dễ cách chia
Đã trao, trao cả khóa chìa cho nhau
 
Tình yêu bùa ngải gì đâu
Mà đò nhớ bến, sông sâu đợi thuyền
Tình yêu là nợ, là duyên
Bình minh lỡ chuyến, đau miền hoàng hôn...!

Tác giả bài viết: Trần Công Tùng

Nguồn tin: VNTG số 93