Lỗi hẹn trăm năm

Đừng buồn

khi mùa đông đến

Đừng nhớ

khi mùa thu đi

Biệt ly

cũng là định mệnh.

 

Thôi nhé,

trầu đành lỗi hẹn

Thôi nhé,

cau đành lỗi thề

Trăm năm,

mình đành lỗi hẹn.


Tác giả bài viết: Thương Thương Nối Tiếp

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 101