Khao khát dã quỳ

Dã quỳ ơi!
Giọt chuông vọng nhói huyệt mộ đám mây hoang

Hiu hắt sắc vàng rơi đáy chiều se lạnh
Khao khát anh quỳ thánh đường tình ái
Xưng tội linh hồn dân dã đóa vàng mơ
Đêm xa em lạc giấc thiên thần
Anh uống say huyền ảo dã quỳ vàng mộng ảo
Màu vàng linh thiêng
Màu vàng hiển thánh
Đóa môi hoa cười ấm áp cõi mơ hoang…

Anh mơ chết hồn rũ bóng dã quỳ vàng
Khao khát ngủ yên cõi hương hoa mộng mị.,

Tác giả bài viết: Võ Tấn Cường

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 77