Hợp xướng bình minh

Như cái đồng hồ báo thức
Cứ đúng năm giờ nó hót
Chim gì cũng chẳng biết tên
Nó giục chân mây hửng sáng
Nó gọi một ngày mới lên
Tiếng nó vút cao lảnh lót
Trong veo như giọt sương đêm
Chính nó làm tôi thức giấc

Rời giường, mở cửa, ra thềm
Lát sau mặt trời mới dậy
Phóng ra chùm nắng đầu tiên
Làm cả khu vườn xao động
Nhiều loài chim khác họa thêm
Hợp xướng bình minh thật tuyệt
Không đàn, chỉ có tiếng chim!

Tác giả bài viết: Trần Công Tùng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 77