Hoa tình nhân

Hoa còn biết nở thành đôi
Lẽ nào ta lại học đòi bỏ nhau?
Từng ngày
tạo dáng
tôn cao
Hồn hoa nương tựa sắc màu…thăng hoa!
Vũ Tuấn

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 80