Hoa sứ bên tượng đài Trương Định

Hoa rơi sáng đêm
Dịu êm giấc ngủ tượng đài
Lạnh toát tiếng gươm vạch lá tối trời
Đất Gò Công ấm hồn người tuẫn tiết
Hoa sứ trắng thơm niềm thương tiếc
Bóng Trương Định lồng lộng dịu mát bóng hoa
Đất đau thương hóa đất khát quê nhà
Mão chúa rơi
Cúi đầu thương hoa sứ
Tình thương dân muôn cánh hoa xòe nở
Chở che giấc ngủ anh hùng…
 
Hoa sứ thơm ướp đẫm trăng vàng
Mộng anh hùng nở hoa miền đất mẹ.

Tác giả bài viết: Võ Tấn Cường

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 64