Hạt cát lưu vong

Lang thang trên đảo quốc sư tử
Nghe rờn rợn sống lưng

Tiếng khóc than não nuột
Cho ta về cố hương!
Không thấy bóng người
Đó là những hạt cát
Đi bồi đắp bờ cõi thiên hạ
Ta đau lắm!
Cũng là máu thịt của quê hương
Ta nguyền rủa kẻ tham lam
Đày ta xa quê hương đất Tổ
Lưu vong… hạt cát.

 

Tác giả bài viết: Trần Thị Xuân Hương

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 79