Gom nhặt rong chơi

Đất trời gói lại trao em
Hồn theo cánh gió cánh chim lững lờ.
Giang hồ gom hết vào thơ
Rong chơi chìm nổi bến bờ là không.
Vũ Tuấn

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 80