Đợi

minh họa: Thanh Tiên

minh họa: Thanh Tiên

Biếc xanh
từ cánh đồng
miên man gió...
Tôi giấu tuổi thơ mình
dưới đận rơm mùa năm ngoái
Chờ mầm em nhú lên
Tôi cầm tuổi tôi
Nấp vào em...
Rón rén!

Tác giả bài viết: Trần Thị Ngọc Hồng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 98