Đoản khúc sông Tiền

Bẻ cong một đoạn sông Tiền
thầm thì gió gợn
một miền mây bay
 
hạt sương
chếnh choáng cuối ngày
nhánh bần lưu trú bên ngoài trăng non
 
nước reo
hòn cuội quên mòn
ô hay giọt nước vẫn còn nguyên trinh
 
Sông Tiền tắm giặt tâm linh
bao nhiêu chua ngọt hiện hình cỏ hoa
 
ngón tay tóm dính tiếng gà
lăn tăn hương bưởi tà tà thả neo.

Tác giả bài viết: Thái Tràng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 90