Cụ ơi

Cụ ơi chợ đã thưa người
Rủi may bán xổ kẻo rồi chợ tan

Chiều quê gió cũng vội vàng
Muối dưa của cụ nồng nàn bay hương

Ngày còn gánh nắng bên đường
Mùa còn gánh lá xanh hương ngát đồng

Cuộc đời cụ… một gánh cong
Treo hai đầu gánh mùa đông còn đầy

Gạo tiền lượm lặt gầy tay
Nhọ nhem xấp ngửa níu ngày vịn đêm

Mong trời chiều lặn gió êm
Đời chung một tấm chăn mềm cỏ hoa

Gánh chiều cụ gánh bóng qua
Lòng còn nhóm chút xót xa cuối ngày

Chiều già chợ bán lá bay
Trăng nghiêng đòn gánh… gánh vài chấm sao.

 

Tác giả bài viết: Thái Tràng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 77