Chuyện cô tôi

minh hoạ: Thanh Sơn

minh hoạ: Thanh Sơn

Bao năm sau lũy tre làng
Thấm sương vương nắng trắng làn tóc mây
Mượn mòn liềm cuốc mùa xoay
Để cô riêng với… hình đây… khung sờn…
 
Đây thư người gửi… nghẹn lòng
Hẹn liềm về gặt rẻo sông nếp vàng
Hẹn rơm thơm ngái đường làng
Hẹn cơm canh cá trê vàng nấu dưa
Hẹn trâu cộ rạ chiêm mùa
… dặm bếp dột… vá vách thưa đất trình
Hẹn mẹ… mơ nựng cháu xinh
Qua chinh chiến… hẹn giếng đình trăng soi
 
Ơi mây xa nẻo cuối trời
Biết sông quê… mấy buồn trôi… một đời
Cô tôi… đành vậy… gượng cười
Vấn nhang cong ngọn… cơm vời người xa…

Tác giả bài viết: Hải Hà

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 88