Chiếc ba lô kỷ vật

Em nằm khơi gợi nguồn thơ
Trơ vơ bên góc bàn thờ chiến binh!
Ngày xưa em rất chung tình,
Với người chiến sĩ quên mình đấu tranh.
Bưng biền, đồi núi, rừng xanh,
Ban ngày là bạn đêm thành tình nhân.
Xông pha chiến trận tưng bừng,
Chở che bom đạn bao lần hành quân.
Ngờ đâu cuộc chiến chưa dừng,
Anh ra đi giữa mùa xuân tuổi đời!
Bây giờ còn lại mình tôi,
Nguyện làm kỷ vật cho người tiếc thương!

Tác giả bài viết: Nguyễn Minh Luân

Nguồn tin: Văn Nghệ Trẻ số 64