Che nửa đời nghiêng

Vết trăng chia nửa đời nghiêng

Em ve vuốt tóc ưu phiền lửng vai

Khóc cho vơi cuộc tình gầy

Nghìn đau lá cỏ ướt ngoài sương khuya.


Tác giả bài viết: Lê Hồng Thái

Nguồn tin: VNTG số 92