An ủi

Minh họa: Duy Hải

Minh họa: Duy Hải

Học đòi mặc khách
Chẳng thành tao nhân
Lơ mơ trọc phú
Trắng tay phong trần
Ta về chài lưới
Giăng mắc yêu thương
Chỉ mơ vớt được
Nghĩa nhân đầy xuồng!

Xắn tay cắt cỏ
Mang về trâu ăn
Xoạc chân cuốc đất
Tôn vinh mùa màng.

Thời gian êm dịu
Tình thôi thuốc thang
Vốc tay hứng nhớ
Cô đơn chảy tràn.

Gom nhặt thi tứ
Gánh gồng đa đoan!

Tác giả bài viết: Vũ Tuấn