Trôi...

Trăng trôi một bóng mồ côi
Gió trôi thành nhạc thành lời reo ca
Sông trôi mặt nước la đà
Ngày trôi sót lại ánh tà dương rơi
 
Mây trôi lãng đãng bên trời
Đò trôi bỏ bến bỏ người ngóng trông
Lục bình trôi tím dòng sông
Em đi - trôi nhớ trôi mong vào lòng
 
Yêu nên trôi giữa chập chờn
Trôi vào mộng mị vẫn còn gọi tên
Một đời trôi giữa nhớ - quên
Trôi thương trôi giận chợt mình… già thêm!

Tác giả bài viết: Lê Văn Trường (Sóc Trăng)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 88