Trắng

bốn bề tuyết vây tình ái

lòng đêm trắng buốt tâm tư

ta tự vạch lối vào tình sử!


Tác giả bài viết: Hồ Thế Hà (Thừa Thiên Huế)

Nguồn tin: VNTG số 93