Một mình

Minh họa: Lê Hồng Thái

Minh họa: Lê Hồng Thái

Một mình nghĩ chả làm sao

Thích đi thích ở ai nào can ngăn

Một mình, thấy đói thì ăn

“Một mình một cỗ” chẳng cần đợi ai

Một mình, cứ việc ngủ dài

Một mình một chén lai rai lừ đừ

Một mình, thực thực hư hư

Thực hư giá chợ hư như thói đời

 

Một mình… nghĩ thế mà thôi

Một mình lắm lúc buồn ôi là buồn

Dép kia có rách có mòn

Quẳng vào sọt rác cũng còn có đôi

Sông còn bên lở bên bồi

Người ai cầm đũa nửa đôi bao giờ?

Đến như anh Chí ngày xưa

Ngủ trong vườn chuối còn mơ cháo hành

Huống chi óc sáng tâm minh

Tìm thơ kết bạn cho thành lứa đôi

Liệu rằng có bớt đơn côi?

Hay là vẫn chỉ chơi vơi một mình?


Tác giả bài viết: Nguyễn Bá Thính (Hà Nội)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 85