Lo đói giêng hai

minh họa: Thanh Sơn

minh họa: Thanh Sơn

Ta như con số không đầy
Nhân chia trừ cộng đắng cay vẫn thừa
Tận cùng nắng
Tận cùng mưa
Tận cùng lau lách mà chưa tận cùng
 
Lụt về
Lũ trắng mênh mông
Thương em tần tảo mua trong bán ngoài
Mẹ ngồi lo đói giêng hai
Hạt thơm trôi hết ra ngoài trống không
 
Cháo rau đắp đổi xoay vòng
Mạ non chưa bén
Chẽn đòng đã thôi
Chiều quê nước lượn ngang trời
Nổi nênh phiên chợ mẹ ngồi mong con
 
Ta như số lẻ không tròn
Nhân chia
Chẳng hết dại khôn kiếp người
May mà nặng chút à ơi
Để thương cho trọn về nơi đất làng
 
Mưa thì đội
Nắng thì dang
Theo câu “bến dọc đò ngang...” ta về.

Tác giả bài viết: Võ Thị Hồng Tơ (TP. HCM)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 101