Lạc

lạc một con đường đêm

ngôn ngữ cũng lạc đêm

trở về bằng mách bảo trái tim!


Tác giả bài viết: Hồ Thế Hà (Thừa Thiên Huế)

Nguồn tin: VNTG số 93