Đêm trăng cuối

Minh họa: Thanh Sơn

Minh họa: Thanh Sơn

Lần đầu
Thốt tiếng “yêu em”
Cũng là lần cuối cùng đêm giã từ
Anh đi
Về phía xanh mờ
Trường Sơn lặng dấu khuất bờ trăng quê
Mẹ ngồi đếm hạt mân mê
Gieo vào đất ấm những se sắt buồn
Em về
Thả tóc vai thuôn
Nghiêng vành giếng lặng soi khuôn mặt mình
Cau vườn vấn vít trầu xanh
Trăng vườn mấy độ treo nhành bưởi tơ
Sông quê
Sóng phả khuyết bờ
Bạc ngàn lau trắng phất phơ bến bồi
Chia tay anh chẳng ắt lời
Bỏ trăng vương vấn nửa vời cho đêm
Lần đầu
Anh nói “yêu em”
Cũng là lần cuối cùng đêm giã từ.

Tác giả bài viết: Võ Thị Hồng Tơ (TP. HCM)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 86