Bài thơ sau phút giao thừa

Này em, năm bước qua rồi
Lòng hoan hỉ nói những lời
                                                          hoan ca
Tinh khôi nhẹ gõ cửa nhà
Hương trời đất
                 đang thăng hoa đất trời
Này em, có những nụ cười
Đang bay từ phía
                                luân hồi buồn vui
Muôn hồng ngàn tía rơi rơi
Giữ giùm nhau
                  chút đổi dời đêm nay
Này em, năm lại vào tay
Ta cầm thêm
          những mỏng dày ngược xuôi
Mười hai tháng một ba mươi
Chừng như chẳng muốn
                                   em rời khỏi ta.

Tác giả bài viết: Hữu Nhân (Đồng Tháp)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang xuân 2022