Nghiêng một người dưng

Thôi em về với người ta

Tình mông mênh quá thế là người dưng!

Góc nghiêng mấy độ tính giùm?

Tôi về thơ thẩn mấy chùm tương tư...

 

Hỏi em còn mến thương dư...

Để tôi gói lại tạ từ trong thơ?

Thôi nhớ gì phút ban sơ...

Duyên mình tan vỡ bao giờ hỡi em?

 

Ánh trăng ai với bên thềm

Hái sao kết lối êm đềm chân em...

Tôi đi tìm cửa con tim

Mở chân trời mới gửi niềm mến thương...

 

Thôi em về với yêu đương

Tôi làm thi sĩ vẽ tương tư người...

Góc nghiêng nghiêng cả một đời

Tình nghiêng nghiêng chỉ một người là em!...


Tác giả bài viết: Giang Tử Minh

Nguồn tin: VNTG số 92