Ký ức tháng Tám

Tháng Tám trời thu thơ thẩn tôi tìm...
Mười mấy năm trôi dập dồi ký ức
Tuổi học trò thuở chưa ráo mực
Bút tím buông lơi khóc nấc giấy nhòe...
 
Trống tựu trường xóa cả không gian
Hàng cây đứng ru làn gió mát
Tiễn phượng rơi cánh hồng bỗng nhạt...
Ưu tư mang hồn lạc phía xa...
 
Thu sang rồi trắng trong màu áo
Thay ngây thơ, khờ khạo ít nhiều...
Năm học mới ngọn diều tri thức
Cất lên cao vẫy phất trời mây...
 
Đọng lại tâm hồn cỏ cây sương sớm
Thu dẫu sang tình vẫn gợn hè...
Xin gói lại chữ nhòe trang giấy
Bài thơ duyên khuấy lại tình mơ...

Tác giả bài viết: Giang Tử Minh

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 94