Đêm

minh họa: Thanh Sơn

minh họa: Thanh Sơn

Đêm nay gió hát ru gì

Sao cây trút lá xuân thì khóc theo

Giữa dòng thuyền chẳng bến neo

Đôi hàng liễu rũ vớt bèo chơi trăng.


Tác giả bài viết: Duệ Minh

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 91