Đất mẹ vô cùng

Con ngồi lại trong đêm nghe hơi thở của mẹ - lời ru
Niềm tịch tĩnh thâm sâu truyền thần sự sống và bóng tối lòng mẹ ắp mê ấm nồng
Những sự đời giấu kín, lòng mẹ đất muôn vàn chờ đợi, khai sinh - khởi nguyên - ban sơ và chất chứa, cõi hoài thai vĩnh cửu dạn dày
Là Mẹ!
Lòng đất ấm như ban mai hứa hẹn hạt giống và mầm non, lòng đất chuyển thần kì diệu vi hiện hữu, đặt sinh sôi sắp sửa thành kỷ nguyên thần tích cây đời
Lòng đất mẹ chuyển hóa kí thác cuộc đời, là con, là vạn hữu linh thiêng thượng hạ vô cùng, thị hiện trong mầm chồi ấp ủ, và tay mẹ tạo tác vô biên vô hạn
Là chính Mẹ!
Chúng con đi trên đại địa muôn vàn nẻo hướng, nhưng chiều nào hướng nọ cũng xuôi về bào thai giấc mộng khai nguyên, tất cả mọi con đường từ mẹ thoát li để chung cuộc vào mẹ xong đời hiển hiện
Là hiển nhiên sinh diệt bày ra trên xác thân của mẹ - những trò đời
Chính là mẹ - người đàn bà sớm mai gieo hạt lúc mờ sương
Và lòng mẹ thành toàn cuộc đời chúng con bất tận
Nguyện giữ nguyên tiếng hát thiếu thời.

Tác giả bài viết: Tịnh Minh Tiến

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 87