Chia xa

Dừng lại thôi
Đừng làm đau nhau thêm nữa
Tất cả vì một lần chọn lựa
Em đã sai, anh cũng vậy, nên là…
 
Rất nhiều chuyện đã qua
Bao lần ta nói muốn quên đi mà không thể
Tha thứ vốn là điều không dễ
Vết xước cũ xưa rồi mà vẫn chẳng thể liền da
 
Đừng nói thêm về chuyện chúng ta
Tổn thương cứ chồng tổn thương theo ngày tháng
Bắt đầu từ tình bạn
Đi một quãng đường xa rồi chỉ ước quay lại điểm khởi đầu
 
Thôi thì rộng lòng với nhau
Lần này thôi. Và thành người lạ
Đã không là tất cả.
Chúng mình đừng hành hạ nhau thêm.
 
Mùa thu đã gục khóc bên thềm.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Tố Trinh

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 88