Cây, cỏ và hoa

1. Cây
Rừng có cây cao cây thấp
Cây thấp đua nhau thoát bóng cây cao
Cây cao nhận ra mình cô độc
Hiểu bão gió nắng mưa nên bình thản giữa trời.
 
2. Cỏ
Sống dưới cây
Thiếu nắng
Thiếu mưa
Bão nổi ở trên
Đất động ở dưới
Biết phận mình thấp bé như nhau
Cỏ víu lấy cỏ
Làm nên bất diệt mùa xanh.
 
3. Hoa
Cây sinh ra cây
Cỏ sinh ra cỏ
Dù là cây
Dù là cỏ
Hết một đời cũng dâng một lần hoa.

Tác giả bài viết: Nông Quang Khiêm

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 104