Trích đoạn cải lương: Tình sử Dương Quý Phi

Tác giả và đạo diễn: Huỳnh Anh
Biểu diễn: Minh Tuấn, Ngọc Hiền (Chi hội Sân khấu Tiền Giang)
Chương trình biểu diễn tại rạp Tiền Giang