Tình phụ tử xúc động trong tranh Pascal

Pascal Campion thường vẽ những bức tranh vui tươi về đề tài gia đình, trong đó, những bức về tình phụ tử được nhiều người yêu thích.
1-4295-1384759383.jpg
 
2-5395-1384759383.jpg
 
3-2187-1384759383.jpg
 
4-8588-1384759383.jpg
 
5-1521-1384759383.jpg
 
6-1922-1384759384.jpg
 
7-2233-1384759384.jpg
 
8-2586-1384759384.jpg
 
9-4747-1384759384.jpg
 
10-1445-1384759384.jpg
 
11-3130-1384759385.jpg
 
12-2393-1384759385.jpg
 
13-7104-1384759385.jpg
 
14-3004-1384759385.jpg
 

Tác giả bài viết: Hiền Đỗ

Nguồn tin: VnExpress