Tôi nghe mùa cũ rụng ngoài vườn khuya

Đêm qua nguyệt thực em về

Bỏ mình tôi lại bên lề phố khuya
Ai đem sương trắng đầm đìa
Nhuộm  xanh hồn cỏ buổi chia ly này
Gọi em nghìn cánh lá bay
Tôi nghe mùa cũ rụng ngoài vườn khuya...

Tác giả bài viết: Quỳnh Nga

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 79