Về Tân Phong viếng nhà thờ Bác

Bên sông Tiền có nhà thờ Bác
Ngày giỗ đầu bà con tựu lại đông
Thương ông lão già nua tóc bạc
Đốt nén nhang ông nhớ Bác trong lòng
 
Nhà thờ Bác bên vườn cây bóng mát
Có câu thơ và đóa sen hồng
Hàng dâm bụt  lối vào nhà thờ Bác
Cứ tưởng Người như còn đó thong dong
 
Nhớ năm xưa Bác viết lời di chúc
Bác dặn người phải vì nước vì dân
Cần kiệm chính hãy gìn câu đạo đức
Dẫu Bác đi xa ta thấy Bác vẫn gần
 
Sáng nay về viếng nhà thờ Bác
Có ông lão già tuổi chín mươi
Ngày đêm hương khói nhà thờ Bác
Ông bảo đời ông mãi bên Người.

Tác giả bài viết: Trần Vĩnh Thi

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 94