Vọng làng

Minh họa: Duy Hải

Minh họa: Duy Hải

Có đi đến cuối con đường
Mới xa xóm vắng mới thương quê nghèo
Ngày đi câu hát đi theo
Thị thành mơ mảnh trăng treo vườn nhà
Mười bảy tuổi tạm cách xa
Em toan tính chuyện bước qua lời nguyền
Đất nồng còn một chút duyên
Buộc quê với phố buộc thuyền với sông
Buộc tôi với luống cải ngồng
Bãi bồi ai đắp cho đồng phù sa

Nằm nghe con sóng quê nhà
Một vùng kí ức khói là là bay
Trăng nghiêng xuống đọt tre gầy
Rạ rơm sương khói quyện đầy lời ru

Mẹ giờ đã hóa mùa thu
Câu ca dao cũ hình như lỡ làng
Huơ bàn tay gọi đò sang
Cho tôi về dưới cổng làng ngày xưa.

Tác giả bài viết: Đào Tấn Trực

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 31