Tiếng ếch kêu trong phố

Minh hoạ: Thanh Sơn

Minh hoạ: Thanh Sơn

Thình lình
Trời đổ mưa rào
Chợt nghe tiếng ếch
Lạc vào phố đông.

Mà nghe
Chống chếnh thinh không
Mà nghe xa vắng
Se lòng nước non.

Làng xưa bến cũ
Đâu còn?
Cây đa giếng nước
Bóng tròn trong mơ.

Tầng cao tầng thấp
Nhấp nhô
Hồn quê giam hãm
Mấy bờ xi măng.

Tiếng - chim - cổ - tích
Vọng ngân
Bờ - tre - truyền - thuyết
Xanh ngần giấc trưa.

Thuở làng lên phố
Chen đua
Lòng ta chếnh choáng… thiếu thừa
Làng ơi!

Tác giả bài viết: Lê Anh Phong (Tp. Hồ Chí Minh)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 80