Sông thu

Mùa thu trở lại bên sông
Phù sa cuộn đỏ theo dòng nước xuôi
Lao xao vài chiếc lá trôi
Xa xa thấp thoáng chơi vơi bóng thuyền

Bâng khuâng một nỗi niềm riêng
Thương về dĩ vãng tình duyên lỡ làng
Xa rồi một chuyến đò ngang
Về đâu hoa tím lang thang bềnh bồng

Heo may gió thoảng bên sông
Quạnh hiu bến vắng chạnh lòng nhớ thương
Sông dài gợn sóng tơ vương
Mơ màng hình bóng thoảng hương tình nồng

Người đi có nhớ bến không?
Sông thu hiu hắt chờ trông thuyền về.

Tác giả bài viết: Kiều Huệ

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 76