Những dòng tin bạn nhắn

Minh họa: Duy Hải

Minh họa: Duy Hải

Có một lần bạn tôi say rượu
Nhắn tin: đừng viết nữa mày ơi
Càng viết càng thấy mình trống rỗng
Con chữ này đây, con chữ người
Có một lần bạn tôi tỉnh rụi
Nhắn tin: lại phải viết mày ơi
Nợ đời chồng chất làm sao nghỉ
Chữ mình không có, mượn chữ người

Có một lần bạn tôi đi hát
Nhắn tin: giờ viết quái gì đây
Ngực non phập phồng, mình sắp chết
Con chữ ở đâu con chữ người

Một lần bạn tôi đi thực tế
Nhắn tin: viết hay không viết mày ơi
Mắt lạc, chân lạc, loăng quăng chạy
Chữ nghĩa đầy trang, vẫn chữ người

Tôi muốn tìm một chữ của tôi
Chữ của tôi lẫn trong chữ của người
Tôi hiểu và thương những dòng tin của bạn
Viết hay là không viết nữa, mày ơi.

Tác giả bài viết: Nguyễn Đức Thiện

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang xuân 2009