Những biệt ly hội ngộ

Có những chén rượu mừng chưa uống kịp
Đã thấy mình say chếnh choáng bên nhau
Cũng có ly rượu buồn thương rót mãi
Tưởng lòng quên dìu dịu thắm môi sầu
Những tiệc rượu không bao giờ đủ mặt
Ngày mai thêm hay bớt một đời người
Đủ để nhớ những thân tình xa khuất
Những người quen vừa gặp đã nghe vui
 
Lần hội ngộ dù nhớ lần quen biết
Và biệt ly làm sợ lúc chung vui
Như chiều sợ dòng sông thôi tắm nắng
Ly rượu đầy nước mắt buổi rong chơi
 
Ngồi tưởng lại hôm nay người mỗi nẻo
Treo đời nhau bằng ngày tháng gian nan
Mồ hôi khô nhưng vẫn còn hơi thở
Quanh xác người máu thắm đỏ quê hương
 
Trò chơi mới thú đau thương làm bạn
Mừng biệt ly mình khóc lúc chia xa
Khi nghĩ đến một mai mình ngã xuống
Cũng là lần hội ngộ chót đời ta.

                                                                1972

Tác giả bài viết: Thụy Miên