Cho hạt mưa ngày xa

Thơ: Trương Trọng Nghĩa
Nhạc: Võ Trung Hiếu

Đêm nay thành phố lại mưa, từng hạt run run cho nỗi nhớ xanh vừa. Kỷ niệm dột ướt căn gác trọ, những chiếc lá khô lạc bước mấy ngõ nào...