Phát biểu thảo luận dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy

Đăng lúc: Thứ tư - 30/10/2013 08:47
Chiều ngày 25/10/2013, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy. Tham gia góp ý đối với dự thảo Luật, đại biểu Trương Thị Thu Trang (Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang) phát biểu một số ý kiến như sau:
Đại biểu Trương Thị Thu Trang.

Đại biểu Trương Thị Thu Trang.

Thứ nhất, tại Điều 10 quy định về chế độ, chính sách đối với người tham gia chữa cháy. Điều 10 quy định, người tham gia chữa cháy được hưởng chế độ bồi dưỡng về vật chất, trường hợp hy sinh, bị thương, bị tổn hại sức khỏe, bị tổn thất về tài sản được hưởng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. Để khuyến khích động viên và ghi nhận công lao của người tham gia chữa cháy, đề nghị dự thảo Luật cần cụ thể hóa các quy định về chế độ, chính sách đối với người trực tiếp chữa cháy, người tham gia chữa cháy và trường hợp bị chết, hy sinh, bị thương, bị tổn hại sức khỏe để việc áp dụng Luật đảm bảo chặt chẽ và thống nhất. Cụ thể cần phân biệt trường hợp bị chết, hy sinh và cần phải bổ sung vào điều luật trường hợp bị chết.

Về chế độ bồi dưỡng về vật chất, đề nghị cụ thể hóa chính sách đối với từng đối tượng tham gia; đối với cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, thực hiện theo quy định của pháp luật về chế độ chính sách đối với Công an nhân dân; đối với người trong đội phòng cháy, chữa cháy chuyên trách ở cơ sở hưởng lương, phụ cấp tại đơn vị cơ sở; còn đối với người không thuộc các đối tượng trên, như bán chuyên trách tham gia chữa cháy tùy từng đối tượng tham gia để có chính sách bồi dưỡng về vật chất cho phù hợp và đề nghị dự thảo Luật giao cho Chính phủ quy định chi tiết thực hiện quy định này. Về kỹ thuật thể hiện điều này, đề nghị tách thành hai khoản riêng để quy định cho rõ ràng và cụ thể hơn.

Thứ hai, về nội dung quy định phòng cháy đối với khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao được quy định ở Điều 21. Điều này quy định chủ đầu tự hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phải có phương án phòng cháy và chữa cháy cho toàn khu; xây dựng cơ sở hạ tầng về phòng cháy và chữa cháy, tổ chức lực lượng phòng cháy và chữa cháy phù hợp với phương án phòng cháy và chữa cháy để đảm bảo thực hiện có hiệu quả phương án phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời,  đề nghị dự thảo Luật cần quy định rõ cơ sở hạ tầng về phòng cháy, chữa cháy gồm hệ thống các công trình, các trang thiết bị chính để chống cháy cho toàn khu theo phương án. Đề nghị dự thảo Luật xem xét bổ sung quy định chủ đầu tư phải kiểm tra, duy trì sự hoạt động thường xuyên của các công trình trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho toàn khu.

Tại Khoản 2, Điều này quy định tổ chức, cá nhân có cơ sở hoạt động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phải có phương án bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy, nên thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở. Để hoàn chỉnh quy định này, đề nghị cần bổ sung trách nhiệm trang bị và duy trì hoạt động thường xuyên hệ thống phòng cháy, chữa cháy các phương tiện, thiết bị phục vụ phòng cháy chữa cháy.

Thứ ba, về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy. Trong dự thảo luật chưa đề cập đến nội dung này, đề nghị cần nhấn mạnh và xác định rõ hơn nhiệm vụ của đơn vị cảnh sát phòng cháy, chữa cháy. Thực tế vừa qua, đã xảy ra trường hợp đội chữa cháy  không đến kịp thời, trang thiết bị không đảm bảo để chữa cháy, do vậy, đề nghị bổ sung vào Khoản 5, Điều 45 cụm từ "kịp thời, hiệu quả" và thể hiện lại Điều này như sau: "Thực hiện nhiệm vụ chữa cháy kịp thời, hiệu quả khi có vụ cháy xảy ra, đồng thời đề nghị bổ sung vào Khoản 2, Điều 47, nhấn mạnh phương châm tổ chức lực lượng phòng cháy, chữa cháy là chữa cháy kịp thời, hiệu quả nhằm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội".

Thứ tư, tại Điều 63a, về xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001-QH10 (Luật hiện hành) có hiệu lực. Tại Khoản 2 quy định: "Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và kho tàng chứa các loại hóa chất dễ cháy, nổ đang hoạt động ở khu dân cư nơi đông người phải có phương án di chuyển bảo đảm khoảng cách an toàn", quy định như vậy là chưa đủ. Thực tế một số vụ cháy, nổ vừa qua cho thấy không chỉ đối với chất dễ cháy, nổ mà còn có các loại hàng hóa dễ cháy, nổ như pháo hoa, đạn dược, xăng dầuuuu; do đó, đề nghị bổ sung cụm từ "hàng hóa dễ cháy, nổ" vào nội dung quy định của Khoản 2 để đảm bảo sự chặt chẽ của Luật.

Mặt khác, cơ sở sản xuất - kinh doanh và kho tàng chứa các loại hóa chất dễ cháy, nổ đang hoạt động ở khu dân cư, nơi đông người trên cùng một địa bàn thuộc nhiều thành phần kinh tế và do nhiều cơ quan quản lý khác nhau, việc di chuyển không đơn giản, do đó, để thực hiện quy định này được đảm bảo, thống nhất, đề nghị dự thảo Luật bổ sung quy định giao Chính phủ quy định chi tiết khoản này.


(Theo tiengiang.gov.vn)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết